Ordinacija interne medicine prim. Sonja Kapun, dr.med. spec. interne medicine, subspecijalist nefrolog

Prema dogovoru, u ordinaciji je moguće obaviti internistički pregled i dijagnostiku.

  • Kompletan specijalistički internistički pregled (pregled specijaliste interne medicine temelji se na anamnezi, kliničkom pregledu, potrebnim laboratorijskim ili drugim pretragama s ciljem postavljanja dijagnoze bolesti te propisivanjem terapije)
  • Predoperativni specijalistički internistički pregled (uključuje kompletan specijalistički internistički pregled sa EKG-om te mišljenjem o sposobnosti bolesnika za određeni operativni zahvat. Potrebne laboratorijske pretrage naplaćuju se prema cjeniku laboratorija)
  • Specijalistički internistički pregledi u kući (od 8-20h)
  • Sistematski pregledi muškaraca i žena (uključuju kompletan specijalistički internistički pregled sa EKG-om i UZV cijelog trbuha, postavljanje dijagnoze bolesti te propisivanje terapije. Potrebne laboratorijske pretrage naplaćuju se prema cjeniku laboratorija)
  • EKG sa interpretacijom
  • Spirometrija sa interpretacijom
  • 24-satno mjerenje krvnog tlaka (Holter krvnog tlaka)
  • Dijagnostika, edukacija i liječenje čimbenika kardiovaskularnog rizika
  • Slikovne metode: Ultrazvuk cijelog trbuha s Color dopplerom, Ultrazvuk bubrega i urotrakta, Color doppler bubrega
  • Uzimanje uzoraka laboratorijske obrade krvi i mokraće
Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Cijenik usluga

Naziv usluge Cijena (kn)
Specijalistički internistički pregled 350,00
Specijalistički internistički pregled sa EKG 400,00
EKG 100,00
Spirometrija 150,00
Kontrolni specijalistički internistički pregled 250,00
Kontrolni specijalistički internistički pregled sa EKG 300,00
Subspecijalistički nefrološki pregled 400,00
Kontrolni subspecijalistički nefrološki pregled 300,00
Konzultacija 400,00
Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 600,00
Pregled u kući (od 8h-20h) 450,00
Holter RR 350,00
Holter RR i kontrolni specijalistički pregled 500,00
Ultrazvuk gornjeg trbuha (jetra, slezena, gušterača, žučni mjehur) 250,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćnih puteva 250,00
Ultrazvuk cijelog trbuha 400,00
Color doppler bubrega 400,00
Uzimanje briseva 100,00
Uzimanje krvi 50,00
Injekcija s.c., i.m. 50,00
Mjerenje tlaka 50,00
Pisanje recepta 50,00
Sistematski pregled (specijalistički internistički pregled+EKG+UZV trbuha) 950,00
Preoperativni internistički pregled (specijalistički internistički pregled+EKG) 600,00
Mali preoperativni internistički pregled 250,00