Ordinacija interne medicine prim. Sonja Kapun, dr.med. spec. interne medicine, subspecijalist nefrolog

Prema dogovoru, u ordinaciji je moguće obaviti internistički pregled i dijagnostiku.

  • Kompletan specijalistički internistički pregled (pregled specijaliste interne medicine temelji se na anamnezi, kliničkom pregledu, potrebnim laboratorijskim ili drugim pretragama s ciljem postavljanja dijagnoze bolesti te propisivanjem terapije)
  • Predoperativni specijalistički internistički pregled (uključuje kompletan specijalistički internistički pregled sa EKG-om te mišljenjem o sposobnosti bolesnika za određeni operativni zahvat. Potrebne laboratorijske pretrage naplaćuju se prema cjeniku laboratorija)
  • Specijalistički internistički pregledi u kući (od 8-20h)
  • Sistematski pregledi muškaraca i žena (uključuju kompletan specijalistički internistički pregled sa EKG-om i UZV cijelog trbuha, postavljanje dijagnoze bolesti te propisivanje terapije. Potrebne laboratorijske pretrage naplaćuju se prema cjeniku laboratorija)
  • EKG sa interpretacijom
  • Spirometrija sa interpretacijom
  • 24-satno mjerenje krvnog tlaka (Holter krvnog tlaka)
  • Dijagnostika, edukacija i liječenje čimbenika kardiovaskularnog rizika
  • Slikovne metode: Ultrazvuk cijelog trbuha s Color dopplerom, Ultrazvuk bubrega i urotrakta, Color doppler bubrega
  • Uzimanje uzoraka laboratorijske obrade krvi i mokraće
Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Cijenik usluga

Naziv usluge Cijena (kn)
Specijalistički internistički pregled 300,00
Specijalistički internistički pregled sa EKG 350,00
EKG 100,00
Spirometrija 150,00
Kontrolni specijalistički internistički pregled 200,00
Kontrolni specijalistički internistički pregled sa EKG 250,00
Subspecijalistički nefrološki pregled 350,00
Kontrolni subspecijalistički nefrološki pregled 250,00
Konzultacija 300,00
Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 500,00
Pregled u kući (od 8h-20h) 450,00
Holter RR 300,00
Holter RR i kontrolni specijalistički pregled 450,00
Ultrazvuk gornjeg trbuha (jetra, slezena, gušterača, žučni mjehur) 250,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćnih puteva 250,00
Ultrazvuk mokraćnog mjehura 150,00
Ultrazvuk cijelog trbuha 400,00
Ultrazvuk štitnjače 250,00
Color doppler bubrega 350,00
Kompletna pretraga urina 50,00
Uzimanje briseva 50,00
Uzimanje krvi 50,00
Injekcija s.c., i.m. 50,00
Mjerenje tlaka 50,00
Pisanje recepta 50,00
Sistematski pregled (specijalistički internistički pregled+EKG+UZV trbuha) 950,00
Preoperativni internistički pregled (specijalistički internistički pregled+EKG) 600,00
Mali preoperativni internistički pregled 200,00