Ordinacija interne medicine prim. Sonja Kapun, dr.med. spec. interne medicine, subspecijalist nefrolog

Prema dogovoru, u ordinaciji je moguće obaviti internistički pregled i dijagnostiku.

  • Kompletan specijalistički internistički pregled (pregled specijaliste interne medicine temelji se na anamnezi, kliničkom pregledu, potrebnim laboratorijskim ili drugim pretragama s ciljem postavljanja dijagnoze bolesti te propisivanjem terapije)
  • Predoperativni specijalistički internistički pregled (uključuje kompletan specijalistički internistički pregled sa EKG-om te mišljenjem o sposobnosti bolesnika za određeni operativni zahvat. Potrebne laboratorijske pretrage naplaćuju se prema cjeniku laboratorija)
  • Specijalistički internistički pregledi u kući (od 8-20h)
  • Sistematski pregledi muškaraca i žena (uključuju kompletan specijalistički internistički pregled sa EKG-om i UZV cijelog trbuha, postavljanje dijagnoze bolesti te propisivanje terapije. Potrebne laboratorijske pretrage naplaćuju se prema cjeniku laboratorija)
  • EKG sa interpretacijom
  • Spirometrija sa interpretacijom
  • 24-satno mjerenje krvnog tlaka (Holter krvnog tlaka)
  • Dijagnostika, edukacija i liječenje čimbenika kardiovaskularnog rizika
  • Slikovne metode: Ultrazvuk cijelog trbuha s Color dopplerom, Ultrazvuk bubrega i urotrakta, Color doppler bubrega
  • Uzimanje uzoraka laboratorijske obrade krvi i mokraće
Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Image portfolio

Ordinacija interne medicine

Cijenik usluga

Naziv usluge Cijena (EUR) Cijena (kn)
Specijalistički internistički pregled 60,00 452,07
Specijalistički internistički pregled sa očitanjem EKG 70,00 527,41
EKG s očitanjem 20,00 150,60
Spirometrija 20,00 150,60
Kontrolni specijalistički internistički pregled 40,00 301,38
Kontrolni specijalistički internistički pregled sa očitanjem EKG 55,00 414,39
Subspecijalistički nefrološki pregled 70,00 527,41
Kontrolni subspecijalistički nefrološki pregled 50,00 376,73
Konzultacija 70,00 527,41
Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 100,00 753,45
Pregled u kući (od 6h-20h) 70,00 527,41
Holter RR 60,00 452,07
Holter RR i kontrolni specijalistički pregled 95,00 715,77
Ultrazvuk gornjeg trbuha (jetra, slezena, gušterača,žučni mjehur) 40,00 301,38
Ultrazvuk bubrega 40,00 301,38
Ultrazvuk prostate 40,00 301,38
Ultrazvuk mokraćnog mjehura 35,00 263,72
Ultrazvuk cijelog trbuha 60,00 452,07
Ultrazvuk štitnjače 40,00 301,38
Color doppler bubrega 70,00 527,41
Kompletna pretraga urina (test traka) 15,00 113,03
Uzimanje briseva za mikrobiološke pretrage 15,00 113,03
Uzimanje krvi 10,00 75,34
Injekcija s.c., i.m. 10,00 75,34
Mjerenje tlaka 10,00 75,34
Pisanje recepta 15,00 113,03
Sistematski pregled (specijalistički internistički pregled + očitanje EKG + UZV trbuha) 150,00 1.130,20
Preoperativni internistički pregled (specijalistički internistički pregled + očitanje EKG) 100,00 753,34
Mali preoperativni internistički pregled 40,00 301,38