Sonja Kapun prim. dr. med. spec. interne medicine, nefrolog

Kratak životopis

Osnovnu školu i V gimnaziju završila je u Zagrebu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža i položenog državnog stručnog ispita u Domu zdravlja Novi Zagreb započinje specijalizaciju iz Interne medicine u Republici Sloveniji. Usavršava se u Kliničkom bolničkom centru Maribor i Kliničkom bolničkom centru u Ljubljani. Specijalistički ispit uspješno polaže pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva zdravlja Republike Slovenije u Ljubljani. Predsjednik ispitne komisije je bio prof. Dušan Keber.

Zapošljava se na Odjelu za nefrologiju i dijalizu Opće bolnice Murska Sobota, Slovenija, gdje radi 12 godina. Ambulantno i hospitalno je liječila bolesnike sa akutnom i kroničnom bubrežnom bolešću, arterijskom hipertenzijom, a u Centru za dijalizu je samostalno vodila akutne i kronične hemodijalize, bolesnike na peritonejskoj dijalizi te nakon transplantacije bubrega. Istovremeno je dežurala u Internističkoj ambulanti za hitna stanja, Plućnom i Internom odjelu sa više od 120 kreveta. Svakodnevno je obavljala ultrazvučne preglede i color doppler bubrega za bolesnike hospitalizirane na Internom odjelu. Bila je mentor brojnim mladim kolegama liječnicima: pripravnicima, specijalizantima obiteljske medicine, medicine rada i sporta te specijalizantima interne medicine.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje i završava poslijediplomski studij iz nefrologije. Usavršavala se u Bolnici Merkur te završila Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja I kategorije »Ultrazvuk trbušnih organa«. Pohađala je seminar »Interna medicina i kardiologija« u Salzburgu, u organizaciji američkog Cornell University College-a.

1999. godine zapošljava se u Nefrodialu d.d., kao predstojnica Dijaliznog centra Nefrodial Krško, Slovenija, djelatnost dijalize i nefrologije. Obavljala je posao Stručnog direktora Centra za dijalizu Nefrodial Krško, liječnika specijalista na dijalizi te vodila nefrološku ambulantu. Usavršavala se u Fresenius Medical Care-u Njemačka, za Stručnog revizora kvalitete hemodijalize (Corporate Expert Auditor) u okviru integriranog sustava upravljanja (IMS-Integrated Management System), za dijalizne centre unutar korporacije Fresenius Medical Care. Obavljala je medicinske kontrole (Audit) Dijaliznih centara Nefrodial u Sloveniji.

Upisala je i završila Doktorski studij » Biomedicina i zdravstvo« na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija usavršava se u Color doppleru.

Od 2007. do 2013. godine obavljala je dužnost Stručne direktorice za Sloveniju (Country Medical Director Slovenia), unutar tvrtke Fresenius Medical Care Njemačka, te je aktivno sudjelovala u radu Odbora medicinskih direktora (Board-u) EMEA regije (Europe, Middle East, Africa) Fresenius Medical Care-a.

Temeljem rješenja Ministra za zdravlje Republike Slovenije dobiva naziv primarijus 2010 godine, za područje nefrologije, na preporuku prof. Rafaela Ponikvara, predstojnika Centra za dijalizu, Klinike za nefrologiju Kliničkog bolničkog centra Ljubljana i tadašnjeg predsjednika Slovenskog nefrološkog društva.

Tijekom karijere objavila je više od 40 stručnih i znanstvenih radova te drži predavanja na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Obavlja recenzije za međunarodni stručni časopis »Therapeutic Apheresis and Dialysis« od 2006. godine. Bila je članica Ekspertne skupine za dijalizu pri Ministarstvu za zdravlje Republike Slovenije. Jedna je od autora slovenskih „Smjernica za liječenje mineralno-koštanih nepravilnosti kod bolesnika sa kroničnom bubrežnom bolešču, na dijalizi i nakon transplantacije“, objavljenih 2013. godine.

Aktivno sudjeluje na hrvatskim, slovenskim i evropskim kongresima nefrologije, dijalize i transplantacije, američkim nefrološkim kongresima, kongresima evropskog društva za žilne pristupe na dijalizi (Vascular Access Society) te internističkim kongresima. U 2014. godini predaje na Hrvatskom kongresu nefrologije, dijalize i transplantacije u Puli, na Svjetskom internističkom kongresu u Seulu, u Južnoj Koreji, te drugim skupovima.

Aktivno sudjeluje na području obrazovanja stanovništva, s ciljem podizanja zdravstvene svijesti i brige o vlastitom zdravlju. Drži predavanja u osnovnim školama, za potrebe Crvenog križa, za Udrugu bubrežnih i dijaliziranih bolesnika te sudjeluje u emisijama na radiju. Sudjeluje u programima prevencije bubrežne i šećerne bolesti te visokog krvnog tlaka.

Članica je Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog društva za hipertenziju, Slovenskog društva za nefrologiju, Evropskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (ERA-EDTA) te Američkog nefrološkog društva. Od osnivanja Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju te Hrvatskog društva za hipertenziju aktivno sudjeluje u njihovom radu.

Govori hrvatski, slovenski, engleski i pasivno francuski jezik.

USAVRŠAVANJA posljednjih 10 godina:

 • 2-6.4.2008 Spring Clinical Meetings-National Kidney Foundation, Dallas, USA
 • 18-21.4.2008 5. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, Bol na Braču
 • 21-24.6.2008 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Istanbul, Turska
 • 22-25.10.2008 4.Slovenski nefrološki kongres, Bled, Slovenija
 • 25-29.3.2009 Spring Clinical Meetings-National Kidney Foundation, Nashville, USA
 • 20-22.4.2009 6th Vascular Access Society Congress, Rim, Italija
 • 13.6.2009 ERA-EDTA CME Course „Chronic Renal Failure in the Eldery“, Zagreb
 • 22-25.10.2009 5th Central European Meeting on Hypertension, Zagreb
 • 18-21.11.2009 9th BANTAO Congress, Antalya, Turska
 • 12.3.2010 Nefrologija danas 2010: Kvaliteta liječenja u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji, Zagreb
 • 13-17.4.2010 Spring Clinical Meetings-National Kidney Foundation, Orlando, USA
 • 5-8.5.2010 3rd Congress of Nephrology BIH, Sarajevo
 • 8-11.9.2010 XXXVII Congress of the European Society for Artificial Organs 2010, Skopje, Makedonija
 • 18-21.11.2010 American Society of Nephrology-Renal Week 2010, Denver, USA
 • 25.3.2011 Seminar: Akutne preporuke u liječenju mineralnog i koštanog poremećaja u kroničnoj bubrežnoj bolesti 2011, Zagreb
 • 8-12.4.2011 World Congress of Nephrology, Vancouver, Kanada
 • 14.5.2011 ERA-EDTA Course „Challenges of Renal Replacement Therapy in 21st Century, Bled, Slovenija
 • 23-26.6.2011 XLVIII ERA-EDTA Congress, Prag, Češka
 • 30.9.-1.10.2011 3rd Renal Rounds Conference, Atena, Grčka
 • 7-10.10.2011 6. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije sa međunarodnim sudjelovanjem, Split
 • 10-13.11.2011 American Society of Nephrology-Renal Week 2010,Philadelphia, USA
 • 9-13.5.2012 Spring Clinical Meetings-National Kidney Foundation, Washington, USA
 • 24-27.5.2012 49th ERA-EDTA Congress 2012, Pariz, Francuska
 • 21-24.6.2012 IV Congress of the Macedonian Society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, Ohrid, Makedonija
 • 20-23.9.2012 International Society of Nephrology Nexus: Bone and Kidney, Copenhagen, Danska
 • 15.3.2013 Nefrologija danas 2013: Smanjivanje kardiovaskularne smrtnosti i potrebe za dijalizom u Hrvatskoj, Zagreb
 • 26-27.4.2013 Expert Exchange Forum, Munchen, Njemačka
 • 16-18.5.2013 10.Osječki urološki dani i 3.Osječki nefrološki dani
 • 20-22.9.2013 4.Memorijalni simpozij prof.dr.Miljenko Marinković: Integralni pristup u liječenju hipertoničara, Vis
 • 27-28.9.2013 IV Kongres Interne medicine, Ljubljana, Slovenija
 • 14.3.2014 Simpozij: Novosti u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji, Zagreb
 • 31.5.-3.6.2014 51st ERA-EDTA Congress, Amsterdam, Nizozemska
 • 13-16.6.2014 European Joint Meeting ESH-ISH Hypertension, Atena, Grčka
 • 10-13.10.2014 7. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije sa međunarodnim sudjelovanjem, Pula
 • 24-28.10.2014 32nd World Congress of Internal Medicine, Seoul, Južna Koreja
 • 05-06.03.2015 Edukacijski tečaj „Challenges in treating Acute Kidney Injury patients in ICU“; Zagreb
 • 13.03.2015 Novosti u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji bubrega- Simpozij „Za zdrave bubrege“; Zagreb
 • 27.03.2015 3.Simpozij „Odabrane teme iz dijalize“; Zagreb
 • 27.-29.04,2015 1st Category Postgraduate Course in Diabetology „Approach to CV Risk in Type 2 Diabetes“; Zagreb
 • 22.-24.05.2015 Tečaj trajnog usavršavanja „Novosti iz nefrologije i arterijske hipertenzije“, Povrh holističkog pristupa; Zagreb
 • 28.-31.05.2015 52nd ERA EDTA Congress, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 09.06.2015 Znanstveni simpozij „Novi pogledi na kardiovaskularni rizik i vaskularnu zaštitu“; HAZU Zagreb
 • 24.-26.09.2015. A Theoretical & Practical International Course „Urine Examination-Mastering the Basics“, Ljubljana, Slovenija
 • 15.01.2016. Liječenje posljedica ateroskleroze, Ljubljana, Slovenija
 • 16.01.2016. Što znamo o novostima PAMM-a: prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura? Zagreb
 • 26.02.2016. Odabrane teme iz dijalize, Medicinski fakultet, Zagreb
 • 11.03.2016 Simpozij: Novosti u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji, Zagreb
 • 06.05.-08.05.2016. Novosti u nefrologiji i arterijskoj hipertenziji, Zagreb
 • 21.05.-24.05.2016 53th ERA EDTA- Nephrology, Dialysis and Transplantation Congress, Beč, Austrija
 • 09.09.2016 In Pharma Vitamin D, stručno-znanstveni skup, Zagreb
 • 16.-18. 09.2016 Integralni pristup u liječenju hipertoničara, Vis
 • 30.09.-01.10.2016 Interna medicina 2016, Ljubljana, Slovenija
 • 19.11.2016 Simpozij: Starostnik 2016, Brdo pri Kranju, Slovenija
 • 24.11.-27.11.2016 Slovenski nefrološki kongres, Portorož, Slovenija
 • 16.12.2016 Dani humane genetike prof.dr.sc. Ljiljane Zergollern-Čupak, Zagreb
 • 26.12.2016 Status uhranjenosti bubrežnih bolesnika-procjena i liječenje, Zagreb
 • 03.03.2017 5.Simpozij „Odabrane teme iz dijalize“, Zagreb
 • 10.03.2017: Svjetski dan bubrega: Debljina i bolest bubrega, Zagreb
 • 11.03.2017: Simpozij: Srce i pluća, Brdo pri Kranju, Slovenija
 • 30.3.-02.04.2017: 4.Hrvatski kongres o hipertenziji, Porec
 • 21.04.-22.04.2017: International Symposium on: Age and gender factors in Hypertension, Dubrovnik
 • 06.05.2017: Simpozij: Srce i dijabetes, Brdo pri Kranju, Slovenija
 • 03.-06.06.2017: 54th ERA EDTA Congress, Madrid, Španjolska
 • 22.-24.09.2017: 8. Memorijalni međunarodni simpozij: Integralni pristup liječenju hipertoničara, Vis
 • 31.08.2017: Simpozij: Metode liječenja kroničnog zatajenja bubrega i očuvanje ostatne bubrežne funkcije, Zagreb
 • 24.-25.11.2017: ESH Course, Rovinj
 • 01.12.2017: Nove CKD-MBD smjernice, Zagreb
 • 09.03.2018: Svjetski dan bubrega: Bubrezi i zdravlje žena, Zagreb
 • 02.02.2018: Simpozij: Nove CKD MBD smjernice, Zagreb
 • 02.03.2018: Simpozij: Odabrane teme iz dijalize, Zagreb
 • 16.03.2018: Abeceda vaskularne medicine: 3.CroVascular 2018, Zagreb
 • 17.03.2018: Izvrsnost hrvatske kardiologije i hipertenziologije- odabrane teme, Zagreb
 • 20.-22.04.2018: Tečaj trajnog usavršavanja liječnika: Novosti iz nefrologije i arterijske hipertenzije, Zagreb
 • 05.05.2018: Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije: Zatajenje jetre, Zagreb
 • 04.-05.05.2018: Simpozij: Endemska nefropatija- 60 godina istraživanja u Hrvatskoj, Zagreb i Slavonski Brod
 • 21.04.2018: Simpozij: Srce i pluća, Brdo pri Kranju, Slovenija
 • 10.05.2018: Akutna stanja u kardiologiji-novosti u 2018.godini, Zagreb
 • 12.05.2018: Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije: Primarne i sekundarne bolesti glomerula, Zagreb
 • 24.-27.05.2018: 55th ERA EDTA Congress, Copenhagen, Danska
 • 30.11.2018: 27.Stručni sastanak Združenja za hipertenzijo SZD, Ljubljana, Slovenija