Neven Kapun dr. med. spec. urolog

Kratak životopis

Osnovnu školu i V. gimnaziju pohađao i završio u Zagrebu, gdje je studirao i diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986.g. Specijalizaciju iz urologije obavljao je na urološkim odjelima bolnica u Slovenj Gradecu, Mariboru, Murskoj Soboti i Ljubljani. Specijalistički ispit položio je na Urološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog Centra Ljubljana 1993.g. Specijalizacija mu je nostrificirana 1999 god. u Zagrebu.

Nakon 12 godina rada u Sloveniji vraća se s obitelji u Zagreb gdje 1. prosinca 1999.g. otvara privatnu urološku ordinaciju. U ambulanti je do 1.6.2012 preglede i zahvate obavilo 8600 pacijenata.

Član je Hrvatskog urološkog društva i Slovenskog urološkog društva, Europskog urološkog društva , te Europskog udruženja za impotenciju (ESSIR). Član Hrvatske liječničke komore, i član Zdravniške zbornice Slovenije

Surađuje s gotovo svim našim ustanovama i urolozima. S urologijom bolnice Slovenj Gradec (laparoskopske operacije), urologijom bolnice Celje (robotska radikalna prostatektomija), a naši pacijenti bili su liječeni i kod prof. Janecheka u Salzburgu, prof. Barcha u Inzbruku, na LHK u Beču, kod dr. Mottriea (robotika) u Aalstu Belgija, te na urologijama u Ljubljani i Mariboru.

Učitelji i mentori

Endoskopsku urologiju i laparoskopije učio je i usavršavao 6 mj. u Slovenj Gradecu, kod prim. dr. Pirkmajera , prim. dr. Vodopije, dr. Koršiča i dr. Zupančiča te u Mariboru kod mag.dr. Kolenca i prim. dr. Kistnera, dr. Leskovara, r. Šalinovića, dr. Laha i dr. Medvedove Godinu dana je klasičnu urologiju, urodinamiku, inkontinenciju i impotenciju učio kod prim. dr. Kralja, prim.dr. Homana, doc. dr. Oblaka, doc. dr. Miheliča, doc. dr. Kmeteca i dr. Cotič . Dječju urologiju je učio i usavršavao kod dr. sci. Tršinara. Cijelo vrijeme usavršavanja i rada, vodio ga je iskusni kirurg i urolog dr. Anton Trček. S njim je kasnije kao urolog radio u Općoj bolnici u Murskoj Soboti, gdje je samostalno obavio preko 2000 uroloških operacija, 500 kirurških operacija, 1500 cistoskopija i oko 30000 uroloških pregleda. Opću kirurgiju učio je od dr. Norčića Arpada i Norčič Lalija, te dr Potočnikove, a traumatologiju od dr. Bratine i dr. Kousa šefa kirurgije, svi u općoj bolnici Murska Sobota, Slovenija.

Usavršavanja

U to vrijeme, prisustovao je Europskim urološkim kongresima 1994.g. u Berlinu, 1999.g. u Stockholmu, Svjetskom endoskopskom urološkom kongresu 1991.g. u Beču, i 1995.g. u Jeruzalemu. Američkom urološkom kongresu u San Diegu 1998.g. EAU/EBU u Briselu 1997 g. Srednjoeuropskom kongresu o bolestima prostate u Beču 1999.g. te Urološko onkološkim danima u Ankari 1997.g. 1997.g. se usavršavao u Salzburgu u organizaciji Cornell Hospital iz New Yorka. U to vrijeme prisustovao je i svim seminarima i kongresima u Sloveniji, te nekima u Hrvatskoj.

Od povratka u Hrvatsku redovno se usavršavao na ovim simpozijima i kongresima

 • 2001. prisustvovao je:
  • 4. Europskom kongresu o seksualnosti i impotenciji u Rimu,
  • endurološki simpozij Vinogradske bolnice u Zagrebu
  • simpoziju o karcinomu prostate u Velenju,
  • simpoziju o spolnim upalama u Ljubljani.
 • 23.-26.02.2002. - Urološki europski kongres u Birmingham, GB
 • 07.11.2002. - Međunarodni simpozij o karcinomu prostate, Zagreb
 • 21-24.01.2003. - Simpozij Hot topics in urinary tract infection, Budimpešta
 • 12.-15.03.2003. - Evropski urološkom kongres u Madridu,Španjolska
 • 28.-30.06.2003. - 2.Internacionalna konzultacija o erektilnoj disfunkciji u Parizu,Francuska
 • 24.-27.03.2004. - Europski urološkom kongres u Beču, Austrija
 • 22.05.2004. - Urološki simpozij u Slovenj Gradecu, Slovenija
 • 16.-19.03.2005. - EUropskom urološkom kongresu u Istanbulu,Turska
 • 12. i 13.05.2005. - Slovenski urološki simpozij u Velenju, Slovenija
 • 21.-24.09.2005. - Hrvatski urološki kongres u Osijeku
 • 17.-19.03.2006. - Internacionalni simpozij u liječenju erektilne disfunkcije u Berlinu, Njemačka
 • 05.-09.04.2006. - Europski urološki kongres u Parizu, Francuska
 • 12.-16.11.2006. - Svjetski urološki kongres u Cape Townu, JAR
 • 21.-25.03.2007. - Europski urološki kongres U Berlinu, Njemačka
 • 26. i 27.10.2007. - 8. Srednje europski urološki kongres u Zagrebu
 • 25.-28.11.2007. - 10. kongres Europskog udruženja za seksualnu medicinu u Lisabonu, Portugal
 • 26.-30.03.2008. - 23. europski urološki kongres Milano,Italija.
 • 19.-22.11.2008. - SIU (svjetski) Uro-oncology update, Santiago, Chile
 • 07.-11.12.2008. - 13. Svjetski kongres svjetskog udruženja za seksualnu medicinu, Brisel
 • 23.-24.10.2009. - 9. Srednje europski urološki kongres u Ljubljani, Slovenija
 • 01.-05.11.2009. - 30. svjetski urološki kongres u Šangaju
 • 13.-15.11.2009. - 4. slovenski urološki kongres, Olimje, Slovenija
 • 11. i 12.6.2010. - Expert urology forum u Rigi
 • 14.-17.11.2010. - 13. Kongres europskog udruženja za seksualnu medicinu u Malagi
 • 22.-23.10.2010. - 10. Srednje evropski urološki kongres u Bratislavi
 • 18.-22.03.2011. - 26. Europski urološki kongres u Beču
 • 22.-24.09.2011. - 9. Osječki urološki dani, Osijek
 • 17.-19.11.2011. - 5. Slovenski urološki kongres u Laškom, Slovenija
 • 01.-04.12.2011. - 14. Kongres europskog udruženja za seksualnu medicinu u Milanu, Italija
 • 24.-28.02.2012. - 27. Europski urološki kongres Pariz, Francuska
 • 16. i 17.3.2012. - Pelvic health: Europien Expert Forum, Berlin, Njemačka
 • 19.-22.04.2012. - Endurology today, Šibenik
 • 16.-18.05.2013. - 10. Urološki dani u Osijeku
 • 08.-12.09.2013. - 33. svijetski urološki SIU kongres u Vancuveru, Kanada
 • 15.-19.10.2013. - 5. hrvatski urološki kongres, Umag
 • 29.01.-01.02.2014. - 16. kongres Europskog društva za seksualnu medicinu; Istanbul, Turska
 • 06.-08.11.2014. - 6. Slovenski urološki kongres; Portorož, Slovenija
 • 20.-24.03.2015. - 30. Evropski urološki kongres; Madrid, Španjolska
 • 22.-24.10.2015. - Urološki simpozij; Split
 • 11.-15.03.2016. - 31 Evropski urološki kongres; Munchen
 • 19.-21.05.2016. - Urološki simpozij; Rijeka
 • 23.-24.09.2016. - 12 Južno evropski urološki simpozij; Sarajevo
 • 24.-28.03.2017. - 32 Evropski urološki kongres
 • 12.-15.10.2017. - 6. Hrvatski urološki kongres
 • 16.-20.03.2018. - 33 Evropski urološki kongres; Kopenhagen
 • 18.-20.05.2018. - 10 Hrvatski kongres o urogenitalnim i spolnoprenosivim bolestima; Opatija